Pardubice - Restaurant u Opata

Komorný vianočný koncert. Pesničkárske vystúpenie Michal Truschana, autora divozelených piesní.

Dátum, čas: 
utorok, december 15, 2015 - 19:00