Imo Kovaľan

Basák na plný úväzok s veľkým prehľadom o muzike, muzikantoch a muzicírovaní milujúci večné brnkanie a búchanie počas kapelných porád a chvíľ vytúženého ticha......

Škola ZUŠ DAMA Prešov - jazzová harmónia pod vedenim Martina Marinčáka a Petra Adamkoviča

Spolupráca s víťazkou košického zlatého pokladu Editou Angyalovou a rôzne jednorázové projekty.